การดูแลรักษาตามระยะทาง
Pajero
logotriton.png
ALL NEW TRITON 2.4 MIVEC 4N15 (A/T) 4x4
ALL NEW TRITON 2.4 MIVEC 4N15 (6M/T) 4x4
ALL NEW TRITON 2.5 4D56 (5M/T) 4x4
ALL NEW TRITON 2.4 MIVEC 4N15 (A/T) 4x2
ALL NEW TRITON 2.4 MIVEC 4N15 (6M/T) 4x2
ALL NEW TRITON 2.5 4D56 (5M/T) 4x2
ALL NEW TRITON 2.4 4G64 (5M/T) 4x2