การดูแลรักษาตามระยะทาง
Pajero
logomirage.png
MIRAGE 1.2 (A/T)
MIRAGE 1.2 (M/T)