top of page
มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท

ราคา

ซิงเกิ้ล แค็บ
2.5 GL 5MT   535,000 บาท 
ซิงเกิ้ล แค็บ 4WD 2.4 GL 6MT   664,000 บาท 
ซิงเกิ้ล แค็บ 4WD 2.4 GL 6AT   699,000 บาท 
*หมายเหตุ : สำหรับสีบรอนซ์ เพิ่ม 7,000 บาท
ดีไซน์ภายนอก และ ภายใน
SC_Ex_07

SC_Ex_07

SC_Banner990x630_4

SC_Banner990x630_4

SC_Ex_05

SC_Ex_05

SC_Ex_03

SC_Ex_03

SC_02-3

SC_02-3

SC_02-4

SC_02-4

ระบบความปลอดภัย
SC_03-3

SC_03-3

SC_03-1

SC_03-1

SC_03-2

SC_03-2

640x470-03

640x470-03

SC_03-4

SC_03-4

SC_03-6

SC_03-6

SC_03-5

SC_03-5

SC_03-7

SC_03-7

SC_03-16

SC_03-16

SC_03-8

SC_03-8

bottom of page