top of page
มิตซูบิชิ ไทรทัน ตัวเตี้ย หน้าใหม่

ราคา

เมกะ แค็บ 
2.5 GL 5MT 
602,000 บาท 
ซิงเกิ้ล แค็บ 
2.5 GT 5MT 
535,000 บาท 
เมกะ แค็บ 
2.5 GLX 5MT 
632,000 บาท 
ดับเบิ้ล แค็บ 
2.5 GLX 5MT 
682,000 บาท 
*หมายเหตุ : สำหรับสีขาวมุก เพิ่ม 10,000 บาท
ดีไซน์ ภายใน
2019-newTriton-lowraider-interior-consol

2019-newTriton-lowraider-interior-consol

2019-newTriton-lowraider-interior-usb-po

2019-newTriton-lowraider-interior-usb-po

ระบบความปลอดภัย
2019-newTriton-lowraider-safety-02

2019-newTriton-lowraider-safety-02

2019-newTriton-lowraider-safety-04

2019-newTriton-lowraider-safety-04

2019-newTriton-lowraider-safety-01

2019-newTriton-lowraider-safety-01

2019-newTriton-lowraider-safety-03

2019-newTriton-lowraider-safety-03

bottom of page