top of page
ลุ้นทอง.jpg
ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ลุ้นล้าน
ลุ้นรับของรางวัล ภายในกิจกรรม Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ลุ้นล้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

- สร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

- บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท


ลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2561 

- สร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

- บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท


ลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนมกราคม 2562

  • สร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

  • บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท


ลุ้นรับของรางวัลใหญ่

  • ทองคำแท่ง 96.5 % มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 10,750,000 บาท 

*ราคาทองคำรูปพรรณเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว

*มูลค่าทองคำ 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ในราคาบาทละ 18,700 บาท


*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด

1. เฉพาะสำหรับลูกค้าผู้จองและรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ภายใต้ระยะเวลา และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 สำหรับลูกค้าผู้จองและรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการจองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ 1 คัน โดยจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ของรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มีดังต่อไปนี้

- สร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

- บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท

1.2 สำหรับลูกค้าผู้จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2561 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการจองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ 1 คัน โดยจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 12 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ของรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

- สร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

- บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท

1.3 สำหรับลูกค้าผู้จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 มกราคม 2562 และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 มกราคม 2562 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2562 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการจองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ 1 คัน โดยจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ของรางวัลประจำเดือนมกราคม 2562 มีดังต่อไปนี้

- สร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

- บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท

1.4 ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตามข้อ 1.1 – 1.3 ซึ่งไม่ได้รับรางวัลประจำเดือน และเป็นผู้ที่จองและรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 มกราคม 2562 จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลใหญ่ของกิจกรรม “Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ลุ้นล้าน” ซึ่งของรางวัลได้แก่ ทองคำแท่ง 96.5 % มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 

2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางระบบ SMS ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ารับรถ พร้อมกับแนบลิงก์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไข และรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้

3. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัท
ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ลุ้นล้าน” ทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส 

4. ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

5. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล บริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ณ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สาขาตลาดไท) เลขที่ 94/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

- จับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

- จับรางวัลประจำเดือนธันวาคม ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

- จับรางวัลประจำเดือนมกราคม และรางวัลใหญ่ของกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยบริษัทจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

6. 1 สิทธิ์ของลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดกิจกรรม

7. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

กำหนดการต่างๆ

ครั้งที่ระยะเวลาการจองรถยนต์ระยะเวลาการรับรถยนต์วันจับรางวัล เวลา 13.00 น.วันประกาศรายชื่อ

1 (ประจำเดือนพฤศจิกายน)วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2561วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

2 (ประจำเดือน ธันวาคม)วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

3 (ประจำเดือน มกราคม)วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 31 มกราคม 2562วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 มกราคม 2562วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลใหญ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 มกราคม 2562วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 มกราคม 2562วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดย
ผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทประกาศผลการจับรางวัล บริษัทจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center  02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

  • • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% (1)

  • • รับฟรีชุดรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (2)

  • • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน  1 ปี (3)

  • • และรับฟรีแพ็คเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ซึ่งประกอบไปด้วย

             - ค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (4)

             - บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (5)

             - ประกันคุณภาพ 5 ปี (6)

             - และค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี (7)

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และออกรถภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 (1) เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 0 โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 30 และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 36 งวดเท่านั้น (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ)

(2) สำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต ใหม่ รุ่น GT-Premium 4WD และ GT-Premium 2WD ลูกค้าจะได้รับชุดรับสัญญาณดิจิตอลทีวีมูลค่า 11,900 บาท (ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้ง) จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชุดรับสัญญาณดิจิตอลทีวีมีจำนวนจำกัด 1,800 ชิ้น ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้) โดยเงื่อนไขการรับประกันชุดรับสัญญาณดิจิตอลทีวีดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าสามารถรับสินค้าและรับบริการการติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ท่านจองและรับรถยนต์คันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (การรับประกันชุดรับสัญญาณดิจิตอลทีวีจะสิ้นสุดลงทันทีหากการติดตั้งมิได้ดำเนินการโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ) อนึ่งคุณภาพของสัญญาณดิจิตอลทีวีอาจถูกลดทอนเมื่อใช้งานอยู่ในบริเวณอาคารจอดรถ หรือถูกบดบังจากอาคารสูง หรือถูกรบกวนจากแหล่งสัญญาณอื่น ๆ หรืออยู่ในบริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาณต่าง ๆ และพื้นที่บริการของสัญญาณดิจิตอลทีวีอาจไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือ การใช้งานชุดรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

(3) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 28,499 บาท โดยเงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งออกโดยบริษัทรับประกัน ทั้งนี้ เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

พร้อมรับฟรีแพ็คเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ซึ่งประกอบไปด้วย

(4) ฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ตามกำหนดการเช็คระยะ มูลค่าสูงสุด 24,167 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ

(5) ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท

(6) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถยนต์ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(7) รายการฟรีค่าแรงเช็คระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 8,150 บาท อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็คระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

bottom of page