top of page
มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020

เจ้าของรถมิตซูบิชิ เพียงแนะนำเพื่อน ให้ซื้อรถมิตซูบิชิ ก็ได้ลุ้นทองทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 121.2 กรัม มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 400,000 บาทต่อเดือน

รางวัลที่ 2 ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 5.6 กรัม มูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 300,000 บาทต่อเดือน

รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 192 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

กติกาง่ายๆ เพียง...แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิกับที่ปรึกษาการขาย เพื่อนซื้อปั๊บ รับสิทธิ์ลุ้นทันที 3 สิทธิ์ สำหรับรุ่น ปาเจโร สปอร์ต 1 สิทธิ์ สำหรับรุ่น ไทรทัน เอ็กซ์แพนเดอร์ แอททราจ หรือ มิราจ

รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงหมดเขตร่วมรายการในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการร่วมรายการ

กิจกรรม : มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020
ระยะเวลา : วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
กำหนดการต่าง ๆ

Capture.PNG

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม“มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตามใบอนุญาตเลขที่ 490/2563, 491/2563, 492/2563, 493/2563, 494/2563, และ 495/2563

1. สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น (“ลูกค้าเดิม”) เพียงแนะนำคนรู้จักให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่รุ่นใดก็ได้

(“ลูกค้าใหม่”) ณ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ (“บริษัทผู้จำหน่าย”) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่

30 กันยายน 2563 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020” โดยมีรายละเอียดของของรางวัลดังต่อไปนี้:

• ลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือนประกอบด้วย ได้แก่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 121.2 กรัม มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 400,000 บาทต่อเดือน

รางวัลที่ 2 ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 5.6 กรัม มูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 300,000 บาทต่อเดือน

รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 192 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ราคาทองคำเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว (หากมี) ราคาซื้อขายทองคำ 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาบาทละ 24,850 บาท

 

2. สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า (“ผู้ร่วมรายการ”) จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

2.1 สำหรับลูกค้าเดิม จะต้องแจ้งข้อมูลและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย ตามวิธีการที่ตกลงกันระหว่าง บริษัทผู้จำหน่าย กับลูกค้าเดิม โดยสามารถแจ้งข้อมูลของลูกค้าเดิมได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าใหม่เข้ามาดำเนินการจองรถยนต์ ณ บริษัทผู้จำหน่ายจนถึงวันที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิจนแล้วเสร็จ เพื่อลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในเดือนรับมอบรถยนต์ของลูกค้าใหม่ที่ระบุในข้อ 2.2 ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าลูกค้าเดิมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครบถ้วนต่อเมื่อลูกค้าใหม่ได้รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิเรียบร้อยแล้ว

1) ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าเดิม
2) หมายเลขทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของลูกค้าเดิม และจังหวัดที่จดทะเบียน
3) หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเดิม

 

2.2 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

1) หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2563
2) หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2563
3) หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2563
4) หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2563
5) หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2563
6) หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน กันยายน 2563

 

3. จำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ร่วมรายการจะได้รับขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์มิตซูบิชิที่ลูกค้าใหม่รับมอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1. มิตซูบิชิ มิราจ ได้รับ 1 สิทธิ์
3.2. มิตซูบิชิ แอททราจ ได้รับ 1 สิทธิ์
3.3. มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ได้รับ 1 สิทธิ์
3.4. มิตซูบิชิ ไทรทัน ได้รับ 1 สิทธิ์
3.5. มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ได้รับ 3 สิทธิ์

4. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

4.1 จับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2563 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.
4.2 จับรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.
4.3 จับรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.
4.4 จับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.
4.5 จับรางวัลประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.
4.6 จับรางวัลประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.

ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

5.1. Website : http://www.mitsubishi-motors.co.th
5.2. Facebook : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
5.3. Mobile Application: M-Drive presented by Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.

6. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

7. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020” ทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. กิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020” ลูกค้าที่ซื้อในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) ธุรกิจรถเช่า (Leasing) หรือรถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500

เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

bottom of page