top of page
20191224_MMTH-AftersaleQ1.jpg
เราดูแลคุณแค่ขับ พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง

ระยะเวลาเริ่มต้นของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ รับฟรีทันที บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น 19 รายการ พร้อมตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่, ตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรก และตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III อีกจำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ มูลค่ารวม 200 บาท

 

2. ส่วนลดสูงสุด 30 % สำหรับอะไหล่กลุ่มช่วงล่าง และเบรก

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ (รุ่นปี ค.ศ. 2012-2020), แอททราจ (รุ่นปี ค.ศ. 2013-2020) เมื่อซื้อและเข้ารับบริการเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างและเบรก รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับการซื้ออะไหล่ดังกล่าว มูลค่าสูงสุด 1,454 บาท (ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) หลักเกณฑ์ของศูนย์บริการมิตซูบิชิในการเลือกชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่น และปีที่ผลิตของรถยนต์มิตซูบิชิที่ลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยรายการ และมูลค่าส่วนลดของอะไหล่ที่ร่วมรายการมีดังต่อไปนี้

 

3. ฟรีน้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ 1 กระป๋อง เมื่อซื้อและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เบนซิน ขนาด 4 ลิตร หรือ ดีเซลขนาด 6 ลิตร

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ยกเว้นรถรุ่นมิราจ แอททราจ และเอ็กซ์แพนเดอร์ ที่ซื้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ และใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ รับฟรีน้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ 1 กระป๋อง มูลค่า 350 บาท

 

4. ลด 20 % สำหรับอะไหล่ และเคมีภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 21 รายการ

อะไหล่เช็กระยะ และเคมีภัณฑ์ลดราคาพิเศษ 20% รวม 21 รายการ มูลค่าสูงสุด 1,980 บาท (ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) สำหรับลูกค้าที่ซื้ออะไหล่เช็กระยะ และเคมีภัณฑ์ตามรายการที่กำหนด หลักเกณฑ์ของศูนย์บริการมิตซูบิชิในการเลือกชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่น และปีที่ผลิตของรถยนต์มิตซูบิชิที่ลูกค้านำเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยรายการ และมูลค่าส่วนลดของอะไหล่ที่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้

 

5. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้าใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการ รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพียงรุ่นเดียวจำนวน 3 เส้น รับฟรีทันที ยางรถยนต์รุ่นเดียวกันจำนวน 1 เส้น มูลค่า 1,900 บาท สำหรับยางรถยนต์รุ่น 165/65R14 EC300, มูลค่า 4,500 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อดันลอปรุ่น 245/70R16 AT20, มูลค่า 6,100 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อดันลอปรุ่น 245/65R17 AT20, มูลค่า 7,100 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อดันลอปรุ่น 265/60R18 AT20 และ มูลค่า 6,600 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อโตโยไทร์รุ่น 245/65R17 OPA28 ทั้งนี้ ยางรถยนต์เส้นที่แถมจะต้องเป็นรุ่นเดียวกับยางรถยนต์รุ่นที่ซื้อเท่านั้น หรือส่วนลดค่ายางรถยนต์มูลค่าเส้นละ 250 บาท เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีจำหน่ายภายในศูนย์บริการ โดย ส่วนลดดังกล่าวเป็นส่วนลดก่อนคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ร่วมรายการมีทั้งสิ้น 54 แห่ง ดังนี้ บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด (บางปะอิน), บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด (สนญ), บริษัท ตระการมอเตอร์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูระยอง จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท มิตซูนานามหาสารคาม จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (เมืองอุดรธานี), บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (สงขลา), บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (บางนา-ตราด กม.26), บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (ตลาดไท), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สุขุมวิท), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สนญ), บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (ถนนพระราม 2), บริษัท จ.วินิต จำกัด (สนญ นครศรีธรรมราช), บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด (สนญ), บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จำกัด (สนญ), บริษัท พงษ์ทองยโสธร จำกัด (สนญ), บริษัท เพชรมิตซู จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด (สนญ)บริษัท มิตซู สุรินทร์ จำกัด (สนญ) บริษัท วังกระบี่ จำกัด (สนญ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (สนญ), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (นราธิวาส), บริษัท จ.วินิต จำกัด (สงขลา), บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด (ดงจำปา), บริษัท จ.วินิต จำกัด (ทุ่งสง), บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (บึงกาฬ), บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด (สนญ), บริษัท นิวมิตซู หาดใหญ่ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (นางรอง), บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูเจียงอุดร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูอุดร จำกัด (สนญ), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (จังหวัดนครสวรรค์), บริษัท มิตซู เตชอัมพร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด (พุนพิน), บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูคูอาริยะน่าน จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู บุรีรัมย์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูชะอำ (สิทธิภัณฑ์) จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (สนญ), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (เมืองพิษณุโลก), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (นเรศวร พิษณุโลก), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส. มอเตอร์ (สุไหงโก-ลก), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (บางแสน), บริษัท มิตซู บี.ซี. สว่างแดนดิน จำกัด (พังโคน), บริษัท มิตซู ออโตเวิร์ค จำกัด (ศาลายา)

 

6. รับสิทธิผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ

ลูกค้ารับสิทธิผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระนาน 10 เดือน ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ บริษัทบัตรกรุงไทย เมื่อลูกค้าซื้อ และเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ภายหลังหักส่วนลด) ต่อ 1 ใบเสร็จ ทั้งนี้ เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนชำระเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ของผู้จำหน่ายกับสถาบันการเงินที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 

7. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

สำหรับบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัทบัตรกรุงไทย เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ยกเว้นการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการที่ได้รับส่วนลด และ/หรือ มีระยะเวลาการให้สินเชื่อจากผู้จำหน่าย และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ของผู้จำหน่ายกับสถาบันการเงินที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 

8. นำแบตเตอรี่รถยนต์เก่ามาแลกส่วนลด มูลค่า 300 บาท เมื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ รวมทั้งสิ้น 15 เดือน

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เพียงนำแบตเตอรี่รถยนต์เก่าไม่ว่ายี่ห้อใดมาแลกรับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ทันทีที่เข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ รุ่น 34B19L, 55D23L, 80D26L และ 95D31L ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ค่าติดตั้ง และค่าบริการอื่น ๆ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ พร้อมรับการรับประกันแบตเตอรี่นาน 15 เดือน หรือระยะทาง 25,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) (รับประกันเพิ่มอีก 3 เดือน จากกรณีปกติซึ่งรับประกัน 12 เดือน หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยปกติเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอย่างประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งหมายรวมถึง กรณีชาร์จหรือบรรจุไฟเกิน (Over Charging), ไม่ชาร์จไฟ หรือปล่อยให้ไฟหมดเป็นระยะเวลานาน (Over Discharging), เติมสารเคมีหรือของเหลวอื่น ๆ ที่มิใช่น้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่, และการใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการเชื่อมเหล็ก, ปล่อยให้เปลือกหรือฝาแบตเตอรี่แตกชำรุด รวมถึงกรณีที่แบตเตอรี่ผ่านการดัดแปลง, ซ่อมแซม หรือเกิดความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของลูกค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์โดยเคร่งครัด

*สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงเงื่อนไข และข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

bottom of page