top of page
มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่

ราคา

GT 8AT 2WD 
1,299,000 บาท 
GT-Premium 8AT 2WD
1,469,000 บาท
GT-Premium 8AT 4WD
1,599,000 บาท 
*หมายเหตุ : สีขาวมุกเพิ่ม 15,000 บาท
ดีไซน์ภายนอก และ ภายใน
อุปกรณ์ตกแต่ง
bottom of page