top of page
       เมื่อเวลา 13.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ณ.งานแข่งม้า ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โดยมีผู้จัดการนายอนันต์ ดอเลาะหะวอ และทีมงานฝ่ายขาย ได้มีการออกบูท โชว์รถมิตซูบิชิปาเจโร่ สปอร์ต และไทรทัน 4 ประตู แอทลีท 
bottom of page