top of page
20200401_Aftersale-Q1.jpg
พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ

ระยะเวลาเริ่มต้นของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

สำหรับบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัท บัตรกรุงไทย เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภายหลังหักส่วนลด) ต่อ 1 ใบเสร็จ ยกเว้นการซื้อสินค้าที่ไม่เข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ของผู้จำหน่ายกับสถาบันการเงินที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 

2. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ รับฟรีทันที บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น 19 รายการ พร้อมตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่, ตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรก และตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III อีกจำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ มูลค่ารวม 200 บาท

 

3. รับฟรี e-Voucher ส่วนลดมูลค่า 300 บาท สำหรับเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการครั้งต่อไป

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับการบริการตรวจเช็กระยะ 100,000 กิโลเมตร และมีค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น M Drive รับฟรี e-Voucher ส่วนลดมูลค่า 300 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จะทำการส่ง e-Voucher ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถแลกเปลี่ยน e-Voucher เป็นเงินสด หรือ โอน e-Voucher ไปให้ลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิท่านอื่นได้ (e-Voucher ส่วนลดมูลค่า 300 บาทนี้ มีอายุ 9 เดือน นับแต่วันที่ลูกค้าเข้ารับการบริการตรวจเช็กระยะ) หมายเหตุ : ไม่สามารถแสดงการ Capture หน้าจอ เพื่อรับสิทธิ์

 

4. ชุดก้านปัดน้ำฝนและน้ำยาทำความสะอาดกระจก ราคาพิเศษ 499 บาทต่อชุด จากราคาปกติสูงสุด 715 บาท

สำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มิตซูบิชิรุ่นไทรทัน, ไทรทัน ใหม่, ปาเจโร สปอร์ต, ปาเจโร สปอร์ต ใหม่, มิราจ และแอททราจ เมื่อใช้บริการเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝน รับส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อชุดก้านปัดน้ำฝนพร้อมน้ำยาทำความสะอาดกระจก มูลค่า 216 บาท สำหรับรุ่นไทรทัน ใหม่ และ รุ่นปาเจโร สปอร์ต ใหม่, มูลค่า 126 บาท สำหรับรุ่นไทรทัน และรุ่นปาเจโร สปอร์ต และมูลค่า 106 บาท สำหรับรุ่นมิราจ และ รุ่นแอททราจ (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 

5. นำแบตเตอรี่รถยนต์เก่ามาแลกส่วนลดมูลค่า 300 บาท เมื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่รวมทั้งสิ้น 15 เดือน

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เพียงนำแบตเตอรี่รถยนต์เก่าไม่ว่ายี่ห้อใดมาแลกรับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ทันทีที่เข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น 34B19L, 55D23L, 80D26L 95D31L, 80D23L และ AS&GT-110 D31 ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ค่าติดตั้ง และค่าบริการอื่น ๆ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ พร้อมรับการรับประกันแบตเตอรี่นาน 15 เดือน หรือระยะทาง 25,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) (รับประกันเพิ่มอีก 3 เดือน จากกรณีปกติซึ่งรับประกัน 12 เดือน หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยปกติเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอย่างประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งหมายรวมถึง กรณีชาร์จหรือบรรจุไฟเกิน (Over Charging), ไม่ชาร์จไฟ หรือปล่อยให้ไฟหมดเป็นระยะเวลานาน (Over Discharging), เติมสารเคมีหรือของเหลวอื่นๆ ที่มิใช่น้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่, และการใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการเชื่อมเหล็ก, ปล่อยให้เปลือกหรือฝาแบตเตอรี่แตกชำรุด รวมถึงกรณีที่แบตเตอรี่ผ่านการดัดแปลง, ซ่อมแซมหรือเกิดความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของลูกค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์โดยเคร่งครัด

 

6. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้าใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการ รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพียงรุ่นเดียวจำนวน 3 เส้น รับฟรีทันที ยางรถยนต์รุ่นเดียวกันจำนวน 1 เส้น มูลค่า 4,500 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อดันลอปรุ่น 245/70R16 AT20, มูลค่า 6,100 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อดันลอปรุ่น 245/65R17 AT20, มูลค่า 7,100 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อดันลอปรุ่น 265/60R18 AT20 และ มูลค่า 6,600 บาท สำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อโตโยไทร์รุ่น 245/65R17 OPA28 ทั้งนี้ ยางรถยนต์เส้นที่แถมจะต้องเป็นรุ่นเดียวกับยางรถยนต์รุ่นที่ซื้อเท่านั้น หรือส่วนลดค่ายางรถยนต์มูลค่าเส้นละ 250 บาท เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีจำหน่ายภายในศูนย์บริการ โดยส่วนลดดังกล่าวเป็นส่วนลดก่อนคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ร่วมรายการมีทั้งสิ้น 54 แห่ง ดังนี้ บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด (บางปะอิน), บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด (สนญ), บริษัท ตระการมอเตอร์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูระยอง จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท มิตซูนานามหาสารคาม จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (เมืองอุดรธานี), บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (สงขลา), บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (บางนา-ตราด กม.26), บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (ตลาดไท), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สุขุมวิท), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สนญ), บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (ถนนพระราม 2), บริษัท จ.วินิต จำกัด (สนญ นครศรีธรรมราช), บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด (สนญ), บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จำกัด (สนญ), บริษัท พงษ์ทองยโสธร จำกัด (สนญ), บริษัท เพชรมิตซู จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด (สนญ)บริษัท มิตซู สุรินทร์ จำกัด (สนญ) บริษัท วังกระบี่ จำกัด (สนญ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (สนญ), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (นราธิวาส), บริษัท จ.วินิต จำกัด (สงขลา), บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด (ดงจำปา), บริษัท จ.วินิต จำกัด (ทุ่งสง), บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (บึงกาฬ), บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด (สนญ), บริษัท นิวมิตซู หาดใหญ่ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (นางรอง), บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูเจียงอุดร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูอุดร จำกัด (สนญ), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (จังหวัดนครสวรรค์), บริษัท มิตซู เตชอัมพร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด (พุนพิน), บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูคูอาริยะน่าน จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู บุรีรัมย์ จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซูชะอำ (สิทธิภัณฑ์) จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด (สนญ), บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (สนญ), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (เมืองพิษณุโลก), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (นเรศวร พิษณุโลก), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส. มอเตอร์ (สุไหงโก-ลก), บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (บางแสน), บริษัท มิตซู บี.ซี. สว่างแดนดิน จำกัด (พังโคน), บริษัท มิตซู ออโตเวิร์ค จำกัด (ศาลายา)

 

7. รับสิทธิ์ผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ

ลูกค้ารับสิทธิ์ผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระนาน 10 เดือน ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัทบัตรกรุงไทย เมื่อลูกค้าซื้อและเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ภายหลังหักส่วนลด) ต่อ 1 ใบเสร็จ ทั้งนี้ เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนชำระเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ของผู้จำหน่ายกับสถาบันการเงินที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 

*สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

bottom of page